სიახლეები

30-11--0001:   ნარჩენები და მათგან გამოწვეული პრობლემები

ოსახლეობის როლი პრობლემის გადაჭრაში... სახელმწიფოში ნებისმიერი პრობლემის დარეგულირება შეუძლებელია მოსახლეობის ჩართულობის გარეშე. კარგად ინფორმირებულ და დაინტერესებულ საზოგადოებას, შეუძლია ეფექტურად იმოქმედოს როგორც მოსახლეობის, ასევე სახელმწიფო ...კლუბი: სხივები2

ნანახია 660-ჯერ

31-05-2019:   ჯანმრთელობისთვის საშიში - ქრომი

ქრომი XVIII საუკუნის ბოლოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ორმა მეცნიერმა აღმოაჩინა და გამოყო...კლუბი: მერვე

ნანახია 709-ჯერ

31-05-2019:   ფრთხილად, საშიში ქიმია!

კლუბის წევრებს წარედგინათ პრეზენტაცია თემაზე ,, ფრთხილად, საშიში ქიმია" . ისინი გაეცვნენ გამრეცხი საშუალებების ქიმიურ შედგენილობას, იმსჯელეს მათ უარყოფით გავლენაზე, როგორც ადამიანის ორგანიზმზე, ასევე გარემოზე.ბოლოს, ცდით დაადასტურეს ...კლუბი: ჰოლმიუმელები

ნანახია 677-ჯერ

30-11--0001:   ხელოვნურ კაუჩუკი

ხელოვნურ კაუჩუკს უმთავრესად ღებულობენ კარტოფილიდან მიღებული სპირტისაგან. 12 ტონა კარტოფილისგან შეიძლება მივიღოთ 1 ტონა სპირტი, რომელიც შემდეგ იხარჯება კაუჩუკის წარმოებაზე. ამჟამად კაუჩუკის მისაღებად ძვირფას ნედლეულს წარმოადგენს. ეთილენი, ...კლუბი: სხივები2

ნანახია 617-ჯერ

01-06-2019:   რუთენიუმი

რუთენიუმი(Ru) — მენდელეევის პერიოდული სისტემის მეხუთე პერიოდის მერვე ჯგუფის თანაური ქვეჯგუფის ქიმიური ელემენტი,ატომური ნომერი-44.ატომური მასა-101,07. ის არის გარდამავალი მოვერცხლისფრო,პლატინის ჯგუფის ლითონი.კლუბი: GG-Chemists

ნანახია 656-ჯერ

01-06-2019:   როდიუმი

როდიუმი(Rh)— მენდელეევის პერიოდული სისტემის მეხუთე პერიოდის მერვე ჯგუფის თანაური ქვეჯგუფის ქიმიური ელემენტი. ატომური ნომერი-45.ატომური მასა-102,9055. მოვერცხლიფრო-თეთრი ფერის პლატინის ჯგუფის ლითონია.კლუბი: GG-Chemists

ნანახია 740-ჯერ

01-06-2019:   პალადიუმი

პალადიუმი(Pd) — მენდელეევის პერიოდული სისტემის მეხუთე პერიოდის მერვე ჯგუფის თანაური ქვეჯგუფის ქიმიური ელემენტი,ატომური ნომერი-46. ატომური მასა-106,42. მოვერცხლისფრო-თეთრი ფერის კეთილშობილი,პლატინის ჯგუფის ლითონი.კლუბი: GG-Chemists

ნანახია 759-ჯერ

31-05-2019:   რა არის სატურნიზმი?

სატურნიზმი საშიში ნეგატიური პროცესია და ტყვიით მოწამვლას ნიშნავს.კლუბი: მერვე

ნანახია 773-ჯერ

29-06-2019:   ტყვია

ტყვია ადამიანის ორგანიზმს სჭირდება გარკვეული რაოდენობის ქიმიური ელემენტები მეტ-ნაკლები რაოდენობით (ჯამში 25 ელემენტი) , რომლებიც აუცილებელია მისი განვითარებისათვის, მაგრამ მათ შორის არ არის ტყვია. ნებისმიერი რაოდენობის ტყვია ადამიანის ორგანიზმში ...კლუბი: სხივები2

ნანახია 600-ჯერ

30-11--0001:   “კოლხური თეთრი

საქართველო – სამონეტო ცივილიზაციის უძველესი კერაა. კოლხური თეთრი კი მსოფლიოში წარმოებულ მონეტათა შორის ერთ ერთ უძველეს ფულად ერთეულს წარმოადგენს. ფულს ისევე დიდი ხნის ისტორია აქვს, როგორც კაცობრიობის ცივილიზაციას. საუკუნეების სვლასთან ერთად ფულადი ...კლუბი: სხივები2

ნანახია 675-ჯერ

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>


კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

335

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 620
პრეზენტაციები: 215
ექსპერიმენტები: 210