როგორ გავხდე კლუბის წევრი

როგორ გავხსნა კლუბის ვებ-გვერდი პორტალზე www.chemclub.edu.ge?

კლუბის ვებგვერდის სამართავ პანელზე დაშვებისათვის ელ-ფოსტაზე: goldennumber2023@gmail.com გააგზავნეთ:

 1. კლუბის დასახელება:
 2. კლუბის დასახელების შესაბამისი gmail-ის ფოსტა.
  მაგალითად: momavlis_qimikosebi@gmail.com ან mq@gmail.com აღნიშნული ინფორმაციის გაგზავნის შემდეგ თქვენი კლუბი დარეგისტრირდება პორტალზე და პაროლი გეცნობებათ ელ ფოსტის საშუალებით.

 

რა ინფორმაციების განთავსება შეიძლება კლუბის ვებ-გვერდზე?

ნორჩ ქიმიკოსთა კლუბის ვებ გვერდზე უნდა განთავსდეს შემდეგი სახის ინფორმაცია:

 •  ინფორმაცია კლუბის შესახებ
 •  კლუბის ხელმძღვანელისა და წევრების სახელი, გვარი და ელ-ფოსტა
 •  სიახლე (მოკლე ინფორმაცია, კლუბის მიერ ჩატარებული ან დაგეგმილი რაიმე სახის აქტივობის შესახებ)
 •  ექსპერიმენტი (ვიდეო კლიპი ქიმიური ექსპერიმენტის ან სხვა განხორციელებული აქტივობის შესახებ. ვიდეო ატვირთული უნდა იყოს www.youtube.com-ზე.)
 • პრეზენტაცია/პროექტი (კლუბის მიერ მომზადებული რაიმე სახის პროექტი, მაგ. კონფერენციის მოხსენება)

 

რა ინფორმაცია დამჭირდება კლუბის შესახებ?

ვებ პორტალზე დარეგისტირების შემდეგ კლუბმა უნდა შეავსოს მისი პროფილის გვერდი, რომელისთვისაც საჭიროა: 

 • კლუბის დასახელება
 • ორგანიზაცია/სკოლა
 • მისამართი
 • ქალაქი/რაიონი
 • საკონტაქტო ტელეფონი
 • კლუბის ელ-ფოსტა
 • კლუბის ხელმძღვანელი
 • კლუბის დაარსების თარიღი
 • კლუბის ლოგო (თუ კლუბს აქვს საკუთარი ლოგო). კლუბის ლოგოს სურათის პარამეტრები: სიგანე 120px, სიმაღლე 120px, რეზოლუცია 72dpi. ფაილის ტიპები: jpg, png, gif
 • კლუბის ბანერი (ქიმიის თემატიკისათვის შესაბამისი რაიმე სახის სურათი). კლუბის ბანერის სურათის პარამეტრები: სიგანე 596px, სიმაღლე 296px, რეზოლუცია 72dpi, ფაილის ტიპები: jpg, png, gif  

 

შემიძლია თუ არა კლუბის წევრები განვათავსიო ვებგვერდზე?

დიახ. კლუბის წევრების დასამატელად ვებგვერდზე დაგჭირდებათ:

 •  კლუბის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, ელფოსტა და სურათი
 •  კლუბის წევრების სახელი, გვარი, ელფოსტა და სურათი

კლუბის წევრების სურათების პარამეტრები: სიგანე 130px; სიმაღლე 150px, რეზოლუცია 72dpi, ფაილის ტიპები: jpg, png, gif  

 

სიახლის განთავსებისათვის რა სახის ინფორმაციაა საჭირო?

სიახლე სიახლის განთავსებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის ინფორმაცია:

 •  თარიღი
 •  სათაური (სასურველია არ აღემატებოდეს 100 სიმბოლოს)
 •  მოკლე ანოტაცია (მოკლე ანოტაცია შიძლება იყოს ძირთადი ტექსტიდან მოკლე ამონარიდი, რომელიც მაქსიმალურად სრულ წარმოადგენს იძლევა სიახლის შესახებ. სასურველია არ აღემატებოდეს 250 სიმბოლოს)
 •  ძირითადი ტექსტი.
 •  საიმიჯო სურათი. სურათის პარამეტრები: სიგანე 250px; სიმაღლე 250px, რეზოლუცია 72dpi, ფაილის ტიპები: jpg, png, gif  

 

პრეზენტაციის განთავსებისათვის რა სახის ინფორმაციაა საჭირო?

 • პრეზენტაციის განთავსებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის ინფორმაცია:
 • თარიღი
 • სათაური (სასურველია არ აღემატებოდეს 100 სიმბოლოს)
 • კლუბის google drive-ზე ან ინტერნეტ სივრცეში სხვაგან განთავსებული პრეზენტაციის ფაილის ბმული. მნიშვნელოვანია, რომ წყაროსთან წვდომა უნდა იყოს თავისუფალი (google drive-ზე განთავსების დროს).
 • საიმიჯო სურათი. სურათის პარამეტრები: სიგანე 250px; სიმაღლე 250px, რეზოლუცია 72dpi, ფაილის ტიპები: jpg, png, gif  

 

პრეზენტაციის განთავსებისათვის რა სახის ინფორმაციაა საჭირო?

ექსპერიმენტის (ვიდეოს) განთავსებისათვის საჭიროა შემდეგი სახის ინფორმაცია:

 • თარიღი
 • სათაური (სასურველია არ აღემატებოდეს 100 სიმბოლოს)
 • მოკლე ანოტაცია (მოკლე ანოტაცია შიძლება იყოს ძირთადი ტექსტიდან მოკლე ამონარიდი, რომელიც მაქსიმალურად სრულ წარმოადგენს იძლევა ვიდე კლიპის შესახებ. სასურველია არ აღემატებოდეს 250 სიმბოლოს)
 • სასურველია ძირითადი ტექსტის დართვა, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი ვიდეო კლიპში აღწერილი მასალა. მისი არ არსებობის შეთხვევაში გამოიყენეთ მოკლე ანოტაციის ტექსტი
 • საიმიჯო სურათი. სურათის პარამეტრები: სიგანე 250px; სიმაღლე 250px, რეზოლუცია 72dpi, ფაილის ტიპები: jpg, png, gif
 • youtube-ზე განთავსებული ვიდეოს ბმული.  

 

როგორ მოვამზადო ბანერისა და სამიჯო სურათები მოთხოვნილი პარამეტრების მიხედვით?

ვებჰვერდზე განსათავსებელი სურათები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარკვეულ მოთხოვნებს. მათი სასურველი ზომამდე დაყვანისათვის იხილეთ შესაბამისი ინსტრუქცია.

 

 

 

 

კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

275

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 759
პრეზენტაციები: 289
ექსპერიმენტები: 239