სიახლე

08-11-2019 :   ჩვენი კლუბის წვრები იკვლევენ გალვანური ელემენტის მუშაობის პრინციპს

გალვანური ელემენტი თუთია/ელექტროლიტი/სპილენძის მუშაობის პრინციპის შესასწავლად კლუბის წევრებმა თავად დაამზადეს საჭირო ელექტროლიტთა ხსნარები თუთიის სულფატის, შაბიამნის, ნატრიუმის სულფატის, განსაზღვრეს მოცემულ ელექტროდთაგან რომელია თუთიის და სპილენძის ელექტროდი (თუთიის ელექტროდისთვის განსაზღვრეს მისი სიმკვრივე), მოიძიეს საჭირო თეორიული მასალა, ვიდეო-ცდები და თავად ააწყვეს გალვანური ელემენტი.

ნანახია 256-ჯერკლუბი: ევრიკა

 

 

 

კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

335

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 614
პრეზენტაციები: 207
ექსპერიმენტები: 204