სიახლე

04-10-2019 :   გოგირდმჟავასა და მისი მარილების აღმოჩენა ბარიუმის იონებით

მოსწავლეებმა ინსტრუქციის მიხედვით თავდაპირველად მოამზადეს ბარიუმის ქლორიდის წყალხსნარი., შემდეგ პირველ სინჟარაში მოათავსეს განზავებული გოგირდმჟავა და დაამატეს წყალი, მეორე სინჯარაში-შაბიამანი და წყალი, მესამე სინჯარაში ნატრიუმის სულფატი და წყალი,ბარიუმის ქლორიდის ხსნარი სამ ტოლ ნაწილად გაანაწილეს სამივე სინჯარებში, თითოეულ სინჯარაში მოსწავლეებმა შენიშნეს თეთრი ნალექი, რომელიც ბარიუმის სულფატის წარმოქნას მიუთითებდა.მოსწავლეებმა გამოიტანეს დასკვნა, რომ მარილმჟავას დასხმის შედეგადაც არც ერთ სინჯარაში ნალექი არ გაიხსნა.ცდები ჩაატარეს ამწოვ კარადაში. მოსწავლეები გავართხილე წინასწარ, რომ ბარიუმის ქლორიდი მომწამვლელია!

ნანახია 27-ჯერ



კლუბი: სიყვარულის ქიმია

 

 

 

კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

334

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 487
პრეზენტაციები: 163
ექსპერიმენტები: 171