სიახლე

25-09-2019 :   ექსპერიმენტი გოგირდმჟავაზე: კონცენტრირებული გოგირდმჟავას მოქმედება ორგანულ ნაერთებთან

კლუბის წევრებმა ინსტრუქციის მიხედვით ჩაატარეს ცდა:სინჯარაში მოათავსეს შაქარი და წვეთ-წვეთობით დაამატეს 1 მლ გოგირდმჟავა, რის შედეგადაც მოსწავლეებმა შენიშნეს ორგანული ნაერთის გაშავება( დანახშირება), სინჯარაში აქაფების პროცესი, შეიგრძნეს გოგირდის დიოქსიდისათვის დამახასიათებელი სუნის წარმოქმნა. ექსპერიმენტის ჩატარების შემდეგ გამოიტანეს დასკვნა. კლუბის წევრები ექსპერიმეტის მსვლელობისას გამოთქვამდნენ ვარაუდებსაც.

ნანახია 285-ჯერკლუბი: სიყვარულის ქიმია

 

 

 

კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

335

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 614
პრეზენტაციები: 207
ექსპერიმენტები: 204