სიახლე

31-05-2019 :   გარემოსთვის და სიცოცხლისთვის საშიში

ტოქსიკურ ორგანულ ნივთიერებებსა და მძიმე მეტალებს ცოცხალ ორგანიზმებში შეღწევის და აკუმულაციის უნარი აქვთ. ამის გამო ისინი კვებით ჯაჭვში ხვდებიან. კვებითი ჯაჭვის ყოველ შემდეგ რგოლზე გადასვლისას, ხდება ტოქსიკანტების დაახლოებით 10-ჯერ კონცენტრირება.
მძიმე მეტალები და მათი ნაერთები ადამიანის ორგანიზმზე ძირითადად ორი მიმართულებით ახდენენ მავნე ზემოქმედებას: ბევრი მათგანი უერთდება ადამიანის ორგანიზმში არსებულ ნივთიერებებს და არღვევს მათ სასიცოცხლო ფუნქციებს; მძიმე მეტალები ზოგიერთი ფერმენტის შემადგენლობაში შემავალ მეტალებს ჩაენაცვლებიან და იწვევენ უამრავ დარღვევას.

ნანახია 731-ჯერკლუბი: მერვე

 

 

 

კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

335

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 620
პრეზენტაციები: 215
ექსპერიმენტები: 210