სიახლე

16-04-2019 :   ქ. გორის N2 საჯარო სკოლის "ქიმიის კლუბის" რიგით მე-4 შეხვედრა.

მეოთხე შეხვედრაზე განხილულ იქნა ორვალენტიანი და სამვალენტიანი რკინის იონების იდენტიფიცირება. ჯერ მივიღეთ FeCl2 რადგან არ გვქონდა ლაბორატორიაში. შემდეგ ორ უწარწერო სინჯარაში მოვათავეთ 2 და 3 ვალენტიანი რკინის ქლორიდრბი. და აღმომჩენად გამოვიყენეთ კალიუმის ჰექსაციანო ფერატ (II) და კალიუმის ჰექსაციანო ფარატ (III) . რკინა (II) მოგვცემს ტურბულენის ლერჯს, ხოლო რკინა (III) ბერლინის ლაჟვარს (ღია ლურჯი შეფერვა) ☢✌✊ დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე: https://www.facebook.com/clubofchemistry/posts/324681798231639?__xts__[0]=68.ARCtiyUTWUraioc7p7MYpED0zZz96HeRWrHGeD7FESbn_IhwRHkNIi9nNaTU7zYERRGwKczbiirYNDe0UQSRn_JmvZ2wY0Ph7tWMFsLI0S35ImgWKCjLOuLHw6kKQTEod2l0R8NQw2P8rtPuhZE0Rl7YSEZrHppAWzBRuOGCAILlJ9b2dhtjccyOoar_uPUT4Qn5IYr6rhM31Zfom7b4fdhCMRb6gJfdzk4Vfz-rQbCrvVDmZTnR_le8ESeO299wJB9uyKnuQpIgkfoE3o1RRTBW78mHiNb1TfTc3A9BvpdouWSEezRfEc9WhPPlbrVKmn61h4K24yoXs61q03yybU0&__tn__=-R

ნანახია 658-ჯერკლუბი: Chemistry Club

 

 

 

კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

335

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 614
პრეზენტაციები: 207
ექსპერიმენტები: 204