სიახლე

21-03-2024 :   საგრანტო პროექტის ამოცანების შესრულება

აკვარიუმში მომზადებულ საკვებ არეში შეტანილი იყო წყალმცენარე სპირულინა, რომელიც დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში იზრდებოდა. აქედან აღებული იყო ნედლი ბიომასა და გადატანილი იყო იგივე საკვებ არეში, რომელშიც შეტანილი იყო დამაბინძურებელი, კერძოდ სპილენძ(II)-ის იონების ცნობილი კონცენტრაციის ხსნარი სხვადასხვა რაოდენობით. მიღებული სისტემებიდან აღებულ ნიმუშებში მოხდა დაკვირვება მიკროსკოპულ ცვლილებებზე, შედარებული იყო სპირულინას უჯრედები სუფთა საკვები არედან და დაბინძურებული საკვები არედან აღებულ ნიმუშებში.

ნანახია 173-ჯერკლუბი: კლუბი N42

 

 

 

კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

275

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 763
პრეზენტაციები: 295
ექსპერიმენტები: 239