სიახლე

23-01-2020 :   დანამატების გავლენაზე დაკვირვება გრძელდება

ქიმია-ბიოლოგიის კლუბის წევრები აგრძელებენ მცენარეებზე დაკვირვებას. როგორც მოსალოდნელი იყო ჭარბი რაოდენობით შეტანილმა დანამატებზე შეაფერხა მცენარეთა ზრდა და გამოიწვია მცენარეების ფოთლების ცვლილება. შემდეგ ეტაპზე დაგეგმილია სპილენძის იონების სპექტროფოტომეტრული განსაზღვრა წყალში, ამ გზით განისაზღვრება მცენარის მიერ შეთვისებული სპილენძის იონების რაოდენობა.

ნანახია 343-ჯერკლუბი: კლუბი N42

 

 

 

კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

335

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 620
პრეზენტაციები: 215
ექსპერიმენტები: 210