სიახლე

12-12-2019 :   მცენარეების ზრდა-განვითარებაზე დაკვირვება გრძელდება

ჰიდროპონიკაზე და ნიადაგზე დატესილ მცენარეებზე მიმდინარეობს აქტიური დაკვირვება. პროექტის ძირითადი მიზანი იყო მცენარეებზე სპილენძის და ნიტრატების გავლენის შესწავლა. ამ მიზნით მოსწავლეებმა მოამზადეს ხსნარები და ნიადაგშიც და წყალშიც შეიტანეს ჭარბი რაოდენობით სპილენძის იონების შემცველი ხსნარი და ნიტრატების შემცველი ხსნარი. შესადარებლად დატოვეს საკონტროლო მცენარეები. მოსწავლეთა სხვადასხვა ჯგუფი ყოველდღიურად აკონტროლებს წყალში ისეთ მნიშვნელოვან პარამეტრებს როგორიც არის pH, ელექტროგამტარობა, ტემპერატურა.

ნანახია 354-ჯერკლუბი: კლუბი N42

 

 

 

კონფერენცია

 

კვირის აქტივობა

უკვე გახსნილია

335

კლუბი

ვინ იქნება შემდეგი?

სტატისტიკა
სიახლეები: 620
პრეზენტაციები: 215
ექსპერიმენტები: 210