ინსტრუქცია ავტორებისათვის


თეზისების გაფორმების ინსტრუქცია HTML | PDF

პოსტერების გაფორმების ინსტრუქცია HTML | PDF

თეზისის შაბლონი
DOC

თეზისის ნიმუში
DOC

პოსტერის  შაბლონი
PPTX

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად უნდა გაიაროთ ონ-ლაინ რეგისტრაცია.

რეგისტრაციისათვის საჭიროა შეავსოთ ყველა ველი. მიუთითოთ მომხსენებლის სახელი და გვარი, მოხსენების სათაური, სკოლის ნომერი ან დასახელება, ქალაქი ან რაიონი(სოფელი) და თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ-ფოსტა).  ასევე უნდა მიუთითოთ თქვენი პედაგოგის სახელი და გვარი და კლუბის დასახელება, თუ პროექტი კლუბური მუშაობის შედეგად არის შესრულებული.

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ თეზისის ფაილი გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე: chemclubeduge@gmail.com.

თეზისის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ ნაბეჭდ გვერდს.

თეზისის შაბლონური ფაილი შეგიძლიათ ჩამოწეროთ ბმულით
ასევე შეგიძლიათ იხილოთ თეზისის ნიმუში.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს პრეზენტაციის ფაილი (Power Point-ის ფაილი) ან პოსტერი, შესრულებელი A0 ან A1 ზომის ფორმატზე ნაბეჭდი სახით.

 

 გაინტერესებთ წაარმატებით გაიარა
თუ არა თქვენმა პროექტმა შერჩევა? მოძებნე თქვენი მოხსენება კონფერენციის პროგრამაში.


მასალის გაფორმებისათვის გჭირდებათ ლოგო? ჩამოწერეთ მზა შაბლონები და გაიმარტივეთ მასალის გაფორმების პროცესი.


ეს კონფერენცია სასიამოვნო მოგონებად დაგამახსოვრდებათ. ეწვიეთ პერიოდულად ჩვენს ფოტო გალერეას და გაიახლეთ განცდა...


იხილეთ ის ორგანიზაციები, რომელთა დახმარებითაც შედგა ეს კონფერენცია...