სიახლები

02-12-2019 სახალისო-სამეცნიერო ექსპერიმენტები N12 ბაგა-ბაღში

ქ.ქუთაისის N12 ბაგა-ბაღში პროექტ ,,ბიოქიმია მომავლისათვის" ფარგლებში განხორციელდა ,,სახალისო-სამეცნიერო ექსპერიმენტები ', რომელშიც მონაწილეობა მიიღო N19 საჯარო სკოლის მეურვე მასწავლებელმა: ნინო ბენიძემ და კლუბმა „AQVA“ (ელენე მანაგაძე, ნინი პატარიძე) მიზანი: პატარების დაინტერესება მეცნიერებით ასაკის შესაბამისად. აუცილებელ ფაქტორად მიგვაჩნია სწავლების პროცესი გახდეს სახალისო და რეალურ, ყოველდღიურ ცხოვრებას დაუკავშირდეს. აუცილებელია ახალი მიდგომების დანერგვა სწავლა-სწავლების პროცესში.უკვე აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მოსწავლეს დავუსახოთ ახალი გამოწვევები.

ნანახია 221-ჯერ