სიახლები

24-12-2019 კლუბის მე-4 შეხვედრა

2019 წლის 24 დეკემბერს შედგა კლუბის მორიგი შეხვედრა. წარმოადგინეს რეფერატი თემაზე ,,თაფლი და მისი ქიმიური შედგენილობა“. ნაშრომში წარმოდგენილი იყო, რომ თაფლი თაფლი ქიმიური თვალსაზრისით რთული ნარევია, მის შედგენილობაში შედის სხვადასხვა ორგანული თუ არაორგანული ნივთიერებები. იგი მნიშვნელოვანი ბუნებრივი პროდუქტია, რომელიც სავსეა სხვადასხვა სამკურნალო ნივთიერებებით და სწორედ ამიტომ წარმატებით გამოიყენება ხალხურ და მეცნიერულ მედიცინაში. ნაშრომის დასკვნითი ნაწილი მოითხოვდა ექსპერიმენტის ჩატარებას თაფლის ვარგისიანობის განსასაზღვრავად.

ნანახია 98-ჯერ