სიახლები

17-05-2019 "MendelGroup"ის კონფერენცია, თემაზე - "ქიმიის როლი მედიცინაში"

მედიცინაში სხვადასხვა კლასის ორგანული ნაერთების მიზანდასახული გამოყენება ეფუძნება სხვადასხვა გამხსნელში მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების მათივე აგებულებასთან კავშირის დადგენას. ამასთან არის დაკავშირებული სამკურნალო პრეპარატების ორგანიზმზე ზეგავლენის თავისებურებები, კერძოდ, პრეპარატის შეწოვის ხარისხი და სიჩქარე, კონცენტრაცია ბიოლოგიურ სითხეებში, ბიოტრანსფორმაცია და ორგანიზმიდან გამოყოფის დინამიკა.

ნანახია 462-ჯერ