სიახლები

05-04-2019 წყლისა და მინერალური მარილების როლი მცენარის ზრდა- განვითარებაში

2019 წლის 5 აპრილს კლუბის მორიგ შეხვედრაზე განიხილეს წყლისა და მინერალური მარილების როლი მცენარის ზრდა- განვითარებაში .მოსწავლეებმა განსაზღვრეს დამოუკიდებელი და დამოკიდებული ცვლადები.მუშაობა წარიმართა წყვილეში და ინდივიდუალურად.

ნანახია 732-ჯერ