სიახლები

18-05-2022 წყლის რესურსი

წყლის დაბინძურება, სასმელი და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების წყლის რესურსის შემცირება - ეს საკითხები მოექცა კლუბ მერვეს წევრების ყურადღების ცენტრში. მოსწავლეებმა ისაუბრეს წყლის უნიკალური ბუნების შესახებ,აღწერეს პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია წყლის რესურსთან, წარმოაჩინეს სავარაუდო საფრთხეები, დაგეგმეს თემების შერჩევა და დამუშავება წყალთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ.

ნანახია 301-ჯერ