სიახლები

30-11--0001 ,online",კლუბური მუშაობა

, ,online"სწავლის დაწყების შემდეგ კლუბის წევრებმა გადავწყვიტეთკლუბის მუშაობაც ,onlineგაგვეხადა ამიტომ თიმშსიც შევქმენით ჩვენი წევრებისათვის ჯგუფი და ვატარებთ შეხვედრებს პირველი შეხვედრა საპონს მივუძღვენით თურმე რა საოცარი ნივთიერება ყოფილა ..როგორ ებრძვის დაავადებას და ინფექციას ვისი სახელიც ასე აზანზარებს მსოფლიოს ,,ხელის დაბანა ხშირად გვესმის ირგვლივ...

ნანახია 48-ჯერ