სიახლები

30-11--0001 მენდელეევი 150

სკოლში ნორჩ კიმიკოსთა კლუბის მიერ ჩატარდა პერიოდულობის სისტემის 150 წლისტავისადმი მიძღვნილი საამო.მოსწავლეებმა წაიკითხეს მენდელეევისმიკლე ბიოგრაფია.ასევე მომზადებული ქონდათ სლაიდები სადაც ასახული იყო ელემენტების სისტემის სხვადასხვა ვერსიები და მათი ისტორიები.წარადგინეს პეტიოდულობის ტაბულის მათთებური ვერსია სადაც ნახატებით წარმოდგენილია თვითიოეული ელემენტის გამოყენების სფერო.

ნანახია 818-ჯერ