ქიმიური ექსპერიმენტები

06-06-2019 ესპერიმენტი ჟანგბადზე

კლუბის წევრებმა ინსტრუქციის დამუშავების შემდეგ ჩაატარეს ექსპერიმენტი:სინჯარაში ჩაასხეს წყალბადის ზეჟანგი, დაამაგრეს შტატივზე, გაახურეს სპირტქურის ალზე და გარკვეული დროის შემდეგ დაიწყო ჟანგბადის გამოყოფა. რეაქცია დააჩქარეს კატალიზატორი მანგანუმის დიოქსიდით. მბჟუტავი კვარის ანთებით დაადგინეს ჟანგბადის გამოყოფა.

ნანახია 553-ჯერ