ქიმიური ექსპერიმენტები

30-11--0001 წყალბადის შეგროვება წყლის გამოძევებით

თავდაპირველად მიიღეს წყალბადი, შემდეგ სინჯარა აავსეს წყლით, დაუცეს თითი, გადმოაბრუნეს და ჩაუშვეს წყლიან ჭიქაში. აქვე ჩაუშვეს გაზგამყვანი მილის ბოლო, ისე რომ, გაზის ბუშტუკები წყლიან სინჯარაში შედიოდა. სინჯარიდან წყლის სრულად გამოძევების შემდეგ სინჯარას წყალშივე დაუცეს თითი, მიიტანეს სპირტქურის ალთან და მოაცილეს თითი. უცებ გაიგონეს აფეთქების სუსტი ხმა. მაშასადამე მოხდა წყალბადის შეგროვება წყლის გამოძევებით.

ნანახია 235-ჯერ