ქიმიური ექსპერიმენტები

30-11--0001 აირების მიღება

წყალბადის მისაღებად გამოვიყენეთ მაგნიუმსა და განზავებულ გოგირდმჟავას შორის ჩანაცვლების რეაქცია. გამოყოფილი აირის შეგროვება მოხდა წყლის გამოძევებით გადმოპირქვავებული ჭურჭლიდან.
ნახშირორჟანგი მივიღეთ ორგვარად: მარმარილოს ნატეხზე განზავებული მარილმჟავას დამატებით და ცარცის ნატეხზე განზავებული მარილმჟავას დამატებით. მოსწავლეებმა შეადარეს რეაქციის მიმდინარეობის ინტენსივობა და გამოყოფილი აირის თვისება(ხელს უშლის წვას) შეამოწმეს ანთებული ასანთის საშუალებით.

ნანახია 1023-ჯერ