ქიმიური ექსპერიმენტები

12-04-2019 რამდენი ძმარმჟავაა ძმარში?

ამ ექსპერიმენტით დავადგინეთ სახლის და ქარხნულ ძმარში ძმარმჟავას შემცველობა. სახლის ძმარი-4.8% ქარხნული ძმარი-6%

ნანახია 303-ჯერ