პრეზენტაციები და პროექტები

30-11--0001:   გოგირდი (სლაიდშოუ, პრეზენტაცია)

ქეთი კობახიძემ მეათე კლასელებისათვის პროგრამულ თემაზე მოამზადა და წარადგინა პრეზენტაცია "გოგირდი".