პრეზენტაციები და პროექტები

30-11--0001:   C ვიტამინის განსაზღვრა

გადავწყვიტეთ სხვადასხვა ხილში ცე ვიტამინის განსაზღვრა, მაგალითად, ნატურალურ წვენში, კივში და სხვადასხვა ხილიში.