პრეზენტაციები და პროექტები

30-11--0001:   ბირთვული ენერგია - კომფორტი და საფრთხე.

მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია ბირთვულ ენერგიასთან დაკავშირებით.30-11--0001:   სიცოცხლის კატალიზატორები.

კლუბის წევრებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია თემაზე სიცოცხლის კატალიზატორები.