პრეზენტაციები და პროექტები

13-06-2019:   მარილმჟავას მოქმედება კალციუმის კარბონატთან

13,06,2019წელი. შეიკრიბნენ "პატარა მკლევარები" და ექპერიმენტის ჩატარების შემდეგ წარმოადგინეს პრეზენტაცია. კლუბის ყველა წევრი აქტიურად იყო ჩართული პრეზენტაციის მომზადების პროცესში. მოსწავლეები იზიარებდნენ ერთმანეთის აზრს და შედეგიც წარმატებული ჰქონდათ.30-11--0001:   ექსპერიმენტი წყალბადზე

11.06.2019წელი.შეიკრიბნენ კლუბის წევრები და ჩაატარეს ექპერიმენი: წყალბადის მიღება და აღმოჩენა.წყალბადის მისაღებად გამოიყენეს მარილმჟავა და თუთიის გრანულები. წყალბადის გამოყოფა შეამოწმეს სპირტქურასთან გამოყოფილი აირის აფეთქებით(სტვენის მაგვარი ხმის გაგონებით), შემდეგ მილის ბოლოსთან ანთებული ასანთის მიტანისას წარმოიქმნა ცისფერი ალი.