პრეზენტაციები და პროექტები

30-11--0001:   მჟავა წვიმები ს წარმოქმნის მიზეზები და მისგან გამოწვეული პრობლემების მოგვარების გზები.

მეცხრე კლასის მოსწავლემ კლუბ "ნორჩი ექსპერტები"-ის წევვრმა მარიამ გრირალაშვილმა,იმუშავა თემაზე"მჟავა წვიმები" და თემის პრეზენტზცია გააკეთა კლუბის წევრებისთვის.სლაიდების სახით წარმოადგინა მჟავა წვიმის წარმოქმნა.პრეზენტზტორმა აღნიშნა რომ მჟავა წვიმების წინააღმდეგ ბრძოლა, მისი თავიდან აცილების გზების ძიება მსოფლიოს ყველა სახელმწიფოს ერთობლივი ზრუნვის საგანი უნდა იყოს.30-11--0001:   "სიცოცხლისთვის საშიში მხუთავი აირი"

CO სიცოცხლისთვის საშიშია კლუბის წევრებმა გააკეთეს პრეზენტაცია CO-ს მავნებლობის შესახებს. შექმნეს ბუკლეტები CO-ს მავნებლობის შესახებ და დაურიგეს სამიზნე ჯგუფს. სამიზნე ჯგუფი იყვნენ მშობლები და ადგილობრივი თემის წევრები. შესაბამისად მოსწავლეებს განუვითარდათ ეკოლოგიური წიგნიერება და თეორიული ცოდნა.