პრეზენტაციები და პროექტები

30-11--0001:   პერიოდული სისტემა 150 წლისაა

2019 წლის 8 აპრილს, შპს ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა ,,ნინოში' კლუბის წევრების მიერ დაიგეგმა პროექტი ,,პერიოდული სისტემა 150 წლისაა'. (მასწავლებელი თამუნა დარჯანია). როგორც ცნობილია, 2019 წელს 150 წელი გავიდა პერიოდული სისტემის შექმნიდან. მოსწავლეებმა ისაუბრეს პერიოდული სისტემის ისტორიაზე, მისი ავტორის ბიოგრაფიაზე. მოსწავლეები გაეცნენ აგრეთვე ატომის აღნაგობასა და ტაბულაში შემავალ ზოგიერთ ელემენტსა და მათ მიერ წარმოქმნილ ნივთიერებებს. თავლასაჩინოებისათვის მათ გააკეთეს Powerpoint - ის პრეზენტაციები და ვიზუალურად წარმოგვიდგინეს მენდელეევისა და ძველი პერიოდული სისტემების, ასევე ატომის აღნაგობის, ქიმიური ელემეტებისა და ნივთიერებების სურათები. სლაიდს თანდართული ჰქონდა ვიდეორგოლიც.