პრეზენტაციები და პროექტები

20-03-2019:   ქიმიური ექსპერტიზა

უწარწერო ჭურჭელში მოთავსებულია ოთხი ფიზიკურად ერთმანეთის მსგავსი ნივთიერება: სუფრის მარილი, შაქრის პუდრი, ლიმონმჟავა და სახამებელი. ექსპერიმენტის მიზანია ამ ნივთიერებების ამოცნობა. ამომცნობი ნივთიერებები: სასმელი სოდა, იოდი და გოგირდმჟავა. ნამუშევრები აიტვირთა პედაგოგის ბლოგზე.