პრეზენტაციები და პროექტები

14-04-2021:   ვიტამინები

პრეზენტაცია „ვიტამინები"14-04-2021:   ვიტამინები

პრეზენტაცია თამაზე „ვიტამინები"08-04-2021:   D ვიტამინი

D ვიტამინი სინათლისადმი მგრძნობიარე, გაცხელებისადმი მდგრადი, ცხიმში ხსნადი ვიტამინია...25-04-2019:   „წყალი"

IX კლასის მოსწავლემ, მარიამ ბიჭიაშვილმა, წარმოადგინა პრეზენტაცია თემაზე „წყალი"25-04-2019:   სათბობი

გიორგი ჩეკურაშვილმა თემა პრეზენტაციის სახით მოამზადა.04-07-2019:   „მერვე"-ს მუშაობის წესები.

კლუბ „მერვე"-ს მეორე სამუშაო შეხვედრაზე კლუბის წევრების მიერ შემუშავდა კლუბის წესები და მომზადდა პრეზენტაცია.30-11--0001:   უსაფრთხოება ლაბორატორიაში

კლუბ „მერვეს" წევრები გაეცნენ ლაბორატორიაში მუშაობის უსაფრთხოების წესების შესახებ პრეზენტაციას.დაამზადეს თვალსაჩინოება გამაფრთხილებელი ნიშნებით.