პრეზენტაციები და პროექტები

30-11--0001:   ჭარბწონიანი ადამიანებისთვის განკუთვნილი შოკოლადი

ცხიმის შემცველობის დადგენა (შოკოლადში).ქიმიური კვლევებით