პრეზენტაციები და პროექტები

23-05-2018:   მონაწილეობის მიღება ვერცხლისწყლის თემაზე ესეების კონკურსში

სკოლის მოსწავლეებისთვის გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება და მათი გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართვა.ამ მიზნით 106-ე სკოლის ექვსმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა კონკურსში აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით და გამრჯვებული იქნა მეთერთმეტე კლასის მოსწავლე მარიამ ცუხიშვილი. რისთვისაც მან დაიმსახურა სერთიფიკატი მის მასწავლებელთან ერთად.