პრეზენტაციები და პროექტები

30-11--0001:   proeqtis gegma

პროექტი ეხება ვიტამინების მნისვნელობას, მათ გამოყენებას ყოფა- ცხოვრებაში