კლუბის წევრები

ხელმძღვანელი


ნინო გუგუნაშვილი
ხელმძღვანელი
qimiisparadoqsebi@gmail.com

 

 

 

წევრები

ანა სუხიტაშვილი
qimiisparadoqsebi@gmail.com

ანი გუგუნაშვილი
qimiisparadoqsebi@gmail.com

თამაზი სუხიტაშვილი
qimiisparadoqsebi@gmail.com