კლუბის წევრები

ხელმძღვანელი


ლიანა ჯავახიშვილი
ხელმძღვანელი
lianajavaxishvili8@gmail.com

 

 

 

წევრები

ლუკა ლაფაჩი
lukalapachi2@gmail.com

მარიამ კახნიაშვილი
kaxniashvili.04@mail.ru

მარიამ ბზიშვილი
bzishvilimariam6@gmail.com

ნუცა აბისონაშვილი
abisonashvili.nutsa@mail.ru

ლუკა ბიჭაშვილი

ბექა ლომსაძე

ანი ლაგაზაშვილი

მალხაზ სუხიშვილი

ნინი ცერცვაძე