კლუბის წევრები

ხელმძღვანელი


გოგინაშვილი მარიამი
ხელმძღვანელი

 


ანა ბარამაშვილი
ასისტენტი

ნანა სარდარიანი
ასისტენტი

ეთერ გაბედავა
ასისტენტი

 

 

წევრები

ანა ვარდანიძე

გიორგი არჩვაძე

ლიზი ნინოშვილი

ნიკა ციქურიშვილი

ლუკა გოგინაშვილი

მარიამ ბაციკაძე

დავით გაბათაშვილი

მარიამ ხარატიძე

მარიამ ვარდანიძე

ქეთი როინიშვილი