კლუბის წევრები

ხელმძღვანელი


ქეთო მელიქიძე
ხელმძღვანელი
ketomelikidze@gmail.com

 

 

 

წევრები

თამარ გვირჯიშვილი
tamarigvirjishvili1@gmail.com

დალი ივანიძე
daliivanidze16@gmail.com

ნინო ინასარიძე
ninoinasariZe2005@gmail.com

თამუნა გვირჯიშვილი
tamunagvirjishvili20@gmail.com

ეთერი ჯვარიძე
etojvaridze2002@gmail.com

ონისე გვირჯიშვილი
onisegvirjishvili2004@gmail.com