კლუბის წევრები

ხელმძღვანელი


თინათინ მოდებაძე
ხელმძღვანელი
uravlissajaroskola@gmail.com

 


ბექა ბექაური
ასისტენტი
uravlissajaroskola@gmail.com

 

 

წევრები

ვერიკო კაპანაძე
uravlissajaroskola@gmail.com

რომანი ჯაოშვილი
uravlissajaroskola@gmail.com

გვანცა კოსტანიშვილი
uravlissajaroskola@gmail.com

ლაშა მოდებაძე
uravlissajaroskola@gmail.com

საბა კაპანაძე
uravlissajaroskola@gmail.com

ქეთევან მოდებაძე
uravlissajaroskola@gmail.com

ნატო კოვზიაშვილი
uravlissajaroskola@gmail.com