კლუბის წევრები

ხელმძღვანელი


ანა გოგიტიძე
ხელმძღვანელი

 

 

 

წევრები

ანანო გოგიტიძე

მარიამ ასამბაძე

დავით რომანაძე

ანანო ხინიკაძე

ანანო ხინიკაძე

მურად დეკანაძე

ლანა ბერიძე

ანი რომანაძე

ანრი რომანაძე

ნინო რომანაძე

თაკო ბერიძე

ანდრია რომანაძე

მარიამ ასამბაძე

გვანცა გოგიტიძე

ირაკლი კონცელიძე

ლიზი ხოზრევანიძე