კლუბის წევრები

ხელმძღვანელიხელმძღვანელი

 

 

 

წევრები

ვალერი მარკოიძე
almasi@gmail.com

ბაჩანა შავაძე
almasi@gmail.com

მზია დიმიტრაძე
almasi@gmail.com

დავით დიმიტრაძე
almasi@gmail.com

ლელა შავაძე
almasi@gmail.com

გელა შავაძე
almasi@gmail.com

ცირა მგელაძე
almasi@gmail.com

ხათუნა მგელაძე
almasi@gmail.com

მაყვალა ბერიძე
almasi@gmail.com

მეგი მარკოიძე
almasi@gmail.com