ჩვენს შესახებ

MendelGroup

სსიპ მერაბ კოსატავას სახელობის ქალაქ თელავის N4 საჯარო სკოლა

ერეკლე მე2ს N19 თელავის

ტელ:

ელ-ფოსტა: mendelgroup4@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-04-04

კლუბის ხელმძღვანელი: მაია ფიცხელაური