ჩვენს შესახებ

Little Chemists

სოფელ ქობულეთის საჯარო სკოლა

სოფელი ქობულეთი ქობულეთი

ტელ: 591810827

ელ-ფოსტა: magulijincharadze@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-10-23

კლუბის ხელმძღვანელი: მაგული ჯინჭარაძე