ჩვენს შესახებ

Alქიმიკოსები

სსიპ შოთა რუსთაველის სახელობის ქ.ხაშურის მე-9 საჯარო სკოლა

დუმბაძის ქ.№246 ხაშური

ტელ: 0368 24 0957

ელ-ფოსტა: alqimikosebi@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-04-03

კლუბის ხელმძღვანელი: ნათია სხირტლაძე