ჩვენს შესახებ

ქიმიის პარადოქსები

სსიპ სოფელ საცხენისის საჯარო სკოლა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფელი საცხენისი საცხენისი

ტელ: 577924192

ელ-ფოსტა: qimiisparadoqsebi@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-04-20

კლუბის ხელმძღვანელი: ნინო გუგუნაშვილი