ჩვენს შესახებ

ქიმია და ჩვენ

ქ.ქუთაისის №4 საჯარო სკოლა

ქ. ქუთაისი

ტელ:

ელ-ფოსტა: qimiadachven@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-04-08

კლუბის ხელმძღვანელი: მაია ჯანაშია