ჩვენს შესახებ

რეაქტიული 13

13 საჯარო სკოლა

ერისთავის 26 ქუთაისი

ტელ: 599158551

ელ-ფოსტა: 13reactive@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-05-16

კლუბის ხელმძღვანელი: ნონა კომახიძე