ჩვენს შესახებ

პატარა ქიმიკოსები

ჭობარეთის საჯარო სკოლა

სსიპ ასპინძის მუნიციპალიტეტი სოფელი ჭობარეტის საჯარო სკოლა

ტელ: 595514117

ელ-ფოსტა: ketomelikidze@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-04-04

კლუბის ხელმძღვანელი: ქეთო მელიქიძე