ჩვენს შესახებ

მეტამორფოზი-2019

ავ.დეკანოიძის სახ. ქ. ქუთაისის 32 საჯარო სკოლა

ავტომშენებლის 2 ქ.ქუთაისი

ტელ: 595950376

ელ-ფოსტა: metamorfozi2019@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2018-09-22

კლუბის ხელმძღვანელი: ირმა ოსაძე