ჩვენს შესახებ

ლიკბაცანა

ევროპული სკოლა

ირინე სხირტლაძის 2 თბილისი

ტელ: 577538868

ელ-ფოსტა: likbacana2019@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-04-05

კლუბის ხელმძღვანელი: ხათუნა კაპანაძე