ჩვენს შესახებ

ევროპიუმი

სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლა

ვანი/ამაღლება ამაღლება

ტელ: 574065944

ელ-ფოსტა: evropiumi@gmail.com

დაფუძნების თარიღი: 2019-04-20

კლუბის ხელმძღვანელი: ქეთევან დადუნაშვილი